Wspólna pasja!

Stajnia Koński Gaj Tanowozaprasza najmłodsze     dzieci z rodzicami   na wspólne zajęcia z końmi.  Jest to propozycja dla rodziców, którzy chcą dzielić  pasje z dziećmi i czynnie spędzać z nimi czas. Oferta dotyczy również tych rodziców, którzy nigdy nie obcowali z końmi.  Zajęcia odbywają się na małych kucach, które są przygotowane do takiej pracy, są miłe i przyjazne.

    Program został ułożony w taki sposób aby rodzice poznali zasady obsługi koni zanim wyruszą z dzieckiem na pierwszy, wspólny spacer.  Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym lub grupowym. Indywidualny tok nauczania pozwala osobom, które czują się niepewnie, zdecydować  ile czasu chcą poświęcić na przygotowanie się do samodzielnych zajęć z dzieckiem.  Samodzielnych ale zawsze pod okiem instruktora.

   Za udział w zajęciach  każde dziecko otrzymuje imienną naklejkę z konikiem.

   Dla osób, które będą uczestniczyć w zajęciach regularnie i w ciągu kolejnych 3 miesięcy uzbierają 10 naklejek, odbędą się dodatkowe, bezpłatne zajęcia specjalne – pony games (gry i zabawy z końmi).

Zajęcia indywidualne (1-2 os.) – 50 zł lekcja 30 min.  - terminy uzgadniane indywidualnie przez cały tydzień

Zajęcia grupowe  – 50 zł,  zajęcia 30 min. – terminy w soboty w godzinach 12-13.

Uczestnicy zajęć powinni być w stajni co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

Informacje i zapisy pod nr tel. 609240204  

oraz na stronie  www.konskigaj.com     a zdjęcia i filmy na facebooku

 

    Koński Gaj proponuje także:

*pojedyncze zajęcia spacer  z instruktorem,

* zajęcia dla dzieci starszych, młodzieży oraz dorosłych,

*urodziny dla dzieci (oprowadzanie na kucyku, przejażdżka bryczką, zdjęcia z osiołkiem)

  ***  Przy stajni działają  sekcje jeździeckie dla początkujących  i zaawansowanych dzieci. Członkowie sekcji biorą udział w towarzyskich zawodach dla najmłodszych w ramach Ligi Czterech Stajni, których Koński Gaj jest współorganizatorem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Koński Gaj, jako administrator Państwa danych osobowych, mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. wprowadziło w życie nową Politykę Prywatności, zgodnie z którą przedstawiając Państwu niniejszą informację realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Realizacja wymienionego obowiązku przedstawiona jest poniżej.

Ponadto informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możecie je Państwo nadal wycofać w dowolnym czasie.

Spełnienie obowiązku informacyjnego:

 1. Administrator danych osobowych.

Gospodarstwo Agroturystyczne Koński Gaj, Liliana Zięba, ul. Gunicka 31,       72-004 Tanowo, NIP: 8512000510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody przede wszystkim na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klientów.
  Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów firmy (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 2. Obowiązek podania danych osobowych.
  Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę do świadczenia przez Koński Gaj usług na Państwa rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Informacje o znanych lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych celach wskazanych wyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi. Po upływie powyższego okresu Państwa dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do realizacji przez Koński Gaj prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
  Koński Gaj gwarantuje, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające bezpośrednio z RODO, tj. :
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych- prawo do bycia zapomnianym
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


Koński Gaj zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Macie Państwo możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, wymienionych wyżej za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., poczty tradycyjnej na adres Koński Gaj Lilianna Zięba, ul. Gunicka 31, 72-004 Tanowo.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W zakresie w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 2. Prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego.
  W przypadku uznania , iż przetwarzanie przez Koński Gaj Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 
  Koński Gaj nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do podmiotów EOG, gwarantujemy jednak ,że w wypadku takiej konieczności przekazanie Państwa danych odbędzie się na zasadach przewidzianych w art. 44-47 RODO.

 

 

 

 

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Uncategorised
facebook_page_plugin