WAKACJE 2018 TANOWO - POLICE- SZCZECIN

Są jeszcze miejsca na  PÓŁKOLONIE OD 13- 17 LIPCA !!!

 PÓŁKOLONIE JEŹDZIECKIE dla początkujących i zaawansowanych oraz (z dodatkowymi treningami)

 

NOWOŚĆ!!! OBÓZ DLA DOROSŁYCH -  program i cena do uzgodnienia, info tel. 609240204


       
Obóz i półkolonie dla dzieci od 6 roku życia oraz młodzieży, dla początkujących i zaawansowanych jeźdźców,

Programy zajęć przewidziane są zarówno  dla osób, które nigdy nie miały styczności z końmi  jak i dla początkujących oraz zaawansowanych jeźdźców.  Dla zaawansowanych jeźdźców przewidujemy zajęcia z ujeżdżenia i skoków oraz wyjazdy w teren z elementami crossu ( wjazdy i zjazdy, jazda po rzece, itp. zajęcia dostosowane są do możliwości i umiejętności uczestników indywidualnie).

Turnus obozu trwa od niedzieli do soboty a półkolonii  od poniedziałku do soboty (w godz. 9-17.00)

 Na obozach i półkoloniach  turnus zakończony jest  pokazami dla rodziców oraz wręczeniem upominków i dyplomów  uczestnikom (piątek godz. 17.00)

Każdy uczestnik ma możliwość nabycia nowych umiejętności jeździeckich oraz udoskonalenia tych, które już posiada. Codziennie kilka godzin przebywania z końmi !!!

W ramach zajęć z wychowawcą przewidujemy interesującą sesję fotograficzną z końmi i osiołkiem jeżeli pogoda dopisze oraz elementy naturalnego jeździectwa a także gry i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne.

Zajęcia edukacyjne dla szkolenia podstawowego dotyczą m.in. poniższych tematów:

Zachowanie koni i zachowanie się ludzi przy koniach
Zakładanie kantara i sposób wiązania konia do koniowiązu (bezpieczny węzeł)

Zasady prowadzenia konia po linii prostej, po łuku, zatrzymanie i nieruchomość.

Zasady zachowania się przy koniach, w stajni, na ujeżdżalni, dokarmianie, strój, itp.

Pielęgnacja konia: czyszczenie sierści, pielęgnacja grzywy i ogona, podnoszenie i trzymanie nóg konia oraz czyszczenie kopyt

Znajomość budowy konia

Znajomość części rzędu

Pielęgnacja sprzętu jeździeckiego

Podstawowe figury na czworoboku

 

Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę z doświadczeniem, wychowawcy i instruktorzy posiadają OC.
Organizator zarejestrowany w kuratorium oświaty. 

 

Plan dnia obozów i półkolonii poniżej 

 

 Zajęcia podczas obozów i półkolonii: przygotowanie koni do jazdy, jazda konna *, pony games, spacer konno po lesie, woltyżerka, podchody, kulig albo wycieczka bryczką po Puszczy Wkrzańskiej, trening dla obozu sportowego.  

* jazda konna dla zaawansowanych 50-60 min w grupie, dla początkujących 30 min w lonżowniku luzem  lub lonża, trening od 45-60 min, wymagania dla uczestników  zaawansowanych: jazda w równowadze w trzech podstawowych chodach oraz umiejętność prawidłowego kierowania koniem.

 

TERMINY OBOZÓW I PÓŁKOLONII (półkolonie w godz. 9.00-17.00, ):

 

          09-14.07.2018 półkolonie jeździeckie

 

Turnus   5   29.07-4.08.2018   obóz jeździecki dla dorosłych      

Turnus  6    5.08-11.08.2018  obóz jeździecki                           6.08-10.08.2018 półkolonie jeździeckie

                                                                                             (pokazy dla rodziców godz.17 w pt)

Turnus  7     13-17.08.2018   półkolonie jeździeckie (pokazy dla rodziców godz.17 w pt)

 

                                                                           

 

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych jazd (treningów) oraz na półkoloniach lub wyboru pojedynczych dni pobytu dziecka jeżeli będzie miejsce (ceny niżej) 

 

PLIKI DO POBRANIA:

KARTA KWALIFIKACYJNA 2018

Kartę kwalifikacyjną możemy również przesłać na adres mailowy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Koński Gaj, jako administrator Państwa danych osobowych, mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. wprowadziło w życie nową Politykę Prywatności, zgodnie z którą przedstawiając Państwu niniejszą informację realizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Realizacja wymienionego obowiązku przedstawiona jest poniżej.

Ponadto informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możecie je Państwo nadal wycofać w dowolnym czasie.

Spełnienie obowiązku informacyjnego:

 1. Administrator danych osobowych.

Gospodarstwo Agroturystyczne Koński Gaj, Liliana Zięba, ul. Gunicka 31,       72-004 Tanowo, NIP: 8512000510, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody przede wszystkim na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia klientów.
  Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów firmy (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 2. Obowiązek podania danych osobowych.
  Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę do świadczenia przez Koński Gaj usług na Państwa rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Informacje o znanych lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych celach wskazanych wyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi. Po upływie powyższego okresu Państwa dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do realizacji przez Koński Gaj prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
  Koński Gaj gwarantuje, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające bezpośrednio z RODO, tj. :
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych- prawo do bycia zapomnianym
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


Koński Gaj zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Macie Państwo możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, wymienionych wyżej za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., poczty tradycyjnej na adres Koński Gaj Lilianna Zięba, ul. Gunicka 31, 72-004 Tanowo.

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W zakresie w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 2. Prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego.
  W przypadku uznania , iż przetwarzanie przez Koński Gaj Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 3. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 
  Koński Gaj nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do podmiotów EOG, gwarantujemy jednak ,że w wypadku takiej konieczności przekazanie Państwa danych odbędzie się na zasadach przewidzianych w art. 44-47 RODO.

 

 

 

 

CENNIK:

 •                        PÓŁKOLONIE
 • 1 turnus pn-sb  - 750 zł,
 • 1 dzień pobytu - 160 zł                          
 •                              OBOZY

 

1 turnus   - 1300 zł

2 turnusy dla 1 dziecka - 2500 zł

obóz sportowy + 400zł (od pn-pt, codziennie dodatkowy trening)

 • dodatkowe jazdy (lonża 50 zł, jazda indywidualna dla 1-2 osób: 100-80zł),
 • dzieci na półkolonie można przywozić wcześniej lub odbierać później
 • Za dodatkowe godziny pobytu dziecka podczas półkolonii obowiązuje dopłata: za każdą rozpoczętą godzinę uzgodnioną najpóźniej poprzedniego dnia: 10 zł/h/os, za przedłużenie pobytu bez uzgodnienia 30 zł/h/os

   
  ZALICZKA ZA WYPOCZYNEK DZIECKA PRZYJMOWANA BĘDZIE OD od 1.03.2018r. wysokości:  500zł obóz, 350zł półkolonie(bezzwrotna w razie rezygnacji z udziału krócej niż 40 dni przed rozpoczęciem turnusu a w razie rezygnacji z uczestnictwa w czasie dłuższym niż 40 dni zwracamy  200zł za obóz a 150 zł za półkolonie)
 • 21 dni przed turnusem należy wpłacić całą należność za obóz lub półkolonie, inaczej nie gwarantujemy rezerwacji miejsca na obozie lub półkoloniach a wpłacona wcześniej zaliczka nie zostanie zwrócona. Cała należność za obóz lub półkolonie niestety nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z z uczestnictwa dziecka w wypoczynku na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, bez względu na przyczynę.

 

ABY DOKONAĆ REZERWACJI NA OBOZY LUB PÓŁKOLONIE JEŹDZIECKIE NALEŻY: 

 

 • PODAĆ IMIĘ, NAZWISKO i WIEK UCZESTNIKA ORAZ NR TURNUSU, nr tel. do kontaktu 
 • rezerwacji terminu dokonujemy po wpłynięciu zaliczki na wypoczynek dziecka, na konto bankowe lub po wpłacie gotówki.
 • Wpłacić całą należność na konto bankowe lub osobiście gotówką najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, inaczej dziecko może nie zostać przyjęte a zaliczka nie zostanie zwrócona
 • dodatkowe informacje w godzinach 8-9 oraz 18-19, pod nr tel. +48 609 240 204  lub mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wymagana przez kuratorium oświaty KARTA KWALIFIKACYJNA do przyjęcia na obóz i półkolonie, 

 

 

NR KONTA: 

KOŃSKI GAJ LILIANNA ZIĘBA

GUNICKA 31, 72-004 TANOWO

KONTO NR:   41 1020 5558 0000 8602 3121 2161

 

TYTUŁEM:   WYPOCZYNEK DZIECKA-ZALICZKA,  IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, DATA TURNUSU

 

GORĄCO ZAPRASZAMY!!! 


  

 

                                      PROGRAM ZAJĘĆ

 

 

OBOZY   I    PÓŁKOLONIE JEŹDZIECKIE

 Przyjęcia dzieci i zakwaterowanie na obóz w niedzielę od godz. 15 do 16.

Wcześniejszy przyjazd należy uzgodnić z organizatorem.

Program półkolonii w godzinach 9-17.00 (pt pokazy do 18.30)

Program niedzielny w godzinach 16-22 jak w poniedziałek

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

7.45-8-15

 

8.15-9.00

9 00 – 13 00

pobudka i toaleta

śniadanie

1 lekcja jazdy konnej * zajęcia z pielęgnacji koni, przygotowania do jazdy itp.

pobudka i toaleta

śniadanie

1 lekcja jazdy konnej * zajęcia z pielęgnacji koni, przygotowania do jazdy itp.

pobudka i toaleta

śniadanie

1 lekcja jazdy konnej * zajęcia z pielęgnacji koni, przygotowania do jazdy itp.

pobudka i toaleta

śniadanie

1 lekcja jazdy konnej * zajęcia z pielęgnacji koni, przygotowania do jazdy itp.

pobudka i toaleta

śniadanie

1 lekcja jazdy konnej * zajęcia z pielęgnacji koni, przygotowania do jazdy itp.

pobudka i toaleta

śniadanie

 

10 00 pokazy

dla rodziców

13 00- 14 00

Obiad i odpoczynek

Obiad i odpoczynek

Obiad i odpoczynek

Obiad i odpoczynek

Obiad i odpoczynek

Ok 11 00- wręczenie upominków i dyplomów, koniec obozu

14 00-  16 00

 

 

16-17

 

17-18

 

 

18-19

 

19-19.30

 

 

19.30-20.30

 

20.30-22.00

Przejażdżka konno po lesie

 

 

zajęcia z wychowawcą

 

zapoznanie dzieci z regulaminami

zajęcia z wychowawcą

 

kolacja

 

zajęcia z wychowawcą

 

czas wolny i toaleta wieczorna

Pony Games

 

 

zajęcia z wychowawcą

 

odpoczynek

 

 

zajęcia z wychowawcą

 

kolacja przy ognisku

ognisko integracyjne

 

czas wolny i toaleta wieczorna

Woltyżerka

Zdjęcia na osiołku

 

zajęcia z wychowawcą

 

odpoczynek

 

zajęcia z wychowawcą

 

kolacja

 

zajęcia z wychowawcą

 

czas wolny i toaleta wieczorna

Podchody

 

 

zajęcia z tzw. naturalnego jeździectwa

 

odpoczynek

 

zajęcia z wychowawcą

 

kolacja

 

zajęcia z wychowawcą

 

czas wolny i toaleta wieczorna

 

Woltyżerka

 

 

zajęcia z wychowawcą

 

odpoczynek

 zakończenie półkolonii

 

zajęcia z wychowawcą

 

kolacja

 

zajęcia z wychowawcą

 

czas wolny i toaleta wieczorna

 

 

 

 

 podwieczorek codziennie o godz. 16

 

*Lekcja jazdy konnej trwa 50-60 min –jazda grupowa, 30 min- lonża lub kółko

Zajęcia z wychowawcą: zajęcia z końmi (nauka obsługi oraz pielęgnacji koni i sprzętu, siodłanie, zajęcia z tzw. naturalnego jeździectwa, teoria jeździectwa, zachowanie koni, itd.), karmienie królików, ptaków a także zajęcia plastyczne, gry i zabawy sportowe, wycieczki piesze, zajęcia plastyczne lub przygotowanie rekwizytów i przebrania do sesji i sesja fotograficzna z końmi i osiołkiem.

Nadrzędna kategoria: ROOT
Kategoria: Uncategorised
facebook_page_plugin